Spreiding en Bias van Harmonie verwachtingen voor TN en TX in het koude halfjaar respectievelijk het warme halfjaar
Gecorrigeerde figuren, zie Blog 13

TN
TX
TN
TX
Spreiding en Bias van Harmonie verwachtingen voor TN en TX in het koude halfjaar respectievelijk het warme halfjaar
TN
TX
TN
TX