Introductie


Het gebied ten zuidoosten van Oisterwijk is een bos- en heide-gebied dat wordt doorsneden door talloze paden en paadjes. Een gedeelte is fietspad maar het merendeel is hetzij een (smal) wandelpad hetzij een ruiterpad. Het gebied staat bekend als de 'Oisterwijkse bossen en vennen en de Kampina'.

Vanaf 2013 heb ik vele wandelingen en fietstochten gemaakt in dit gebied. Deze tochten zijn alle vastgelegd met een GPS-logger, Dakota 10. Deze GPS-trips vormen de basis voor de kaarten die ik gemaakt met daarin de paden die ik verkend heb. De paden die hierin zijn getekend zijn niet puur de GPS-trips omdat vooral in het bosgebied de GPS-logger nog wel eens afwijkingen vertoont. In dat geval heb ik de loggings van meerdere trips gecombineerd. De kaarten die hier getoond worden omvatten een gebied van 9000 bij 5100 meter en worden getoond in twee versies: een kaart die wordt beschreven met behulp van SVG, Scalebale Vector Graphics en een kaart met als ondergrond de Open Street Map kaart van de omgeving. Op beide kaarten kun je inzoomen en het centrum van de kaart verplaatsen. De SVG-kaart bevat verwijzingen (links) naar de horecafaciliteiten in het gebied. Verder duiden gekleurde cirkels (die bij Firefox en Chrome periodiek vervagen) locaties aan waar één of meerdere foto's genomen zijn. Dat zijn dan foto's van de nabije omgeving of van bijzondere objecten.

De volgende opmerkingen zijn nog van belang:De eerste versie is van juni 2013 met verkenningen van januari 2013 t/m juni 2013. De kaart is nog niet compleet en hieronder volgt een overzicht van de huidige status:s.kruizinga@hccnet.nl


Aanvullingen: